หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ (บริษัท วีทูวี จำกัด)

Graphic Design & Copy Writter (V2V)
บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์ , ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัท วีทูวี จำกัด ในเครือ VIV Group

ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้ :-

 • วางแผนการตลาดผ่านทาง Social media เช่น Facebook, Instagram, Line@, Twister
 • คิดค้นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์และรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาในทุกช่องทางการตลาด
 • ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน
 • โอกาสในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น บริษัทการตลาด และบริษัทคู่ค้า
 • ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทีมการตลาด และการเติบโตของบริษัทในการกระจายสาขา
คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสาขาศิลปกรรม ออกแบบ นิเทศศิลป์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาดและด้านการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
สาขา : คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : กราฟิกดีไซน์
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่ม บริษัท วีไอี มุ่งสู่ความเป็นผู้นา ทางธุรกิจเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร

กลุ่มบริษัท วีไอวี
 ดำเนินธุรกิจโดยการคัดเลือกสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อจาหน่ายต่อไปยังกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท วีไอวี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในฐานะเป็นบริษัทคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง และยึดมั่นคัดสรรพสินค้าที่ดี และบริการที่มีคุณภาพ มอบให้กับลูกค้าด้วยดีเสมอมา  กลุ่ม บริษัทวีไอวี  คือ อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่เป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ในธุรกิจจัด

กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 22 Soi Sukhumvit 42, Sukhumvit Rd,.Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2390-2061-8, 0-2390-2091-8
โทรสาร : 0-2712-1034
โฮมเพจ : http://www.vivgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด