หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ช่องทางการขาย

Sales Channel Strategy
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ วิเคราะห์ตลาดสินเชื่อรถยนต์ หรือวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองด้าน Financial และ Marketing เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์งานบริหารช่องทางการขาย จากฐานข้อมูลในมิติต่าง ๆ
 • สื่อความ ขั้นตอนที่มีการปรับเพิ่ม เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน, หรือโครงการใหม่ ๆ ให้กับทีมตลาด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุดตามเป้าหมาย
 • สนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับทางธนาคาร เพื่อให้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้
 • วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนากระบวนการ ให้ทันกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควบคุมการทำจ่ายค่าตอบแทนทุกผลิตภัณฑ์ และทุกช่องทางการขาย
 • บริหารจัดการ และจัดหาผู้แนะนำ และช่องทางการขายใหม่ ๆ
 • ปฏิบัติตามโปรเจคอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะด้านโปรแกรม Microsoft Excel ,PowerPoint ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ (Data Analytics)
 • มีความเข้าใจในด้าน Business Strategy, P&L Management
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการขาย กลยุทธ์การตลาด/การขาย หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ งานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน Project Management, Business Development, Feasibility Studies จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือธนาคารกสิกรไทย โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 เปิดดำเนินการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Unit
ที่อยู่ : 400/22 Phahonyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2696-9999
โทรสาร : 0-2696-9978
โฮมเพจ : http://www.kasikornleasing.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด