หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Brand
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมและดูแลภาพรวมของภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าบริษัททั้งหมด

- รับผิดชอบด้านการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้า

- ดูงานด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

- จัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ

คุณสมบัติ

- เพศ  หญิง/ชาย  อายุ 22-25 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา การตลาด

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าใช้จ่ายในเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต,ประกันอุติเหตุ,ประกันสุขภาพ (IPD/OPD)
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ลาบวช
 • วันลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อปี
 • วันหยุด เสาร์เว้นเสาร์ (สำนักงาน)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,งานบวช,ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เสื้อยูนิฟอร์ม (ฟรี) 6 ตัวต่อปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
F-Plus Co., Ltd. was established in year 2000. Our factory is located in Sampran, Nakornpathom and the office is on Ekamai Rd. (Sukhumvit 63). We produce many wide varieties of condiments in many sizes and flavors such as Seasoning Powder, Sauce under “Fa Thai” brand (ผงปรุงรสฟ้าไทย). We sell our products through many channels such as supermarket, wholesaler and retailer with our own sales team and distribute with our own logistics. We have been growing every year and would like to find energetic, creative and good attitude people to join us.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุวรรณดี สุขพรหม
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 062-6041146, 034-981555
โทรสาร : 034-981556
โฮมเพจ : http://www.f-plus.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด