หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย (เชียงราย)

Insurance Marketing officer (Chiangrai)
ด่วนมาก!
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า
 • ประสานงานกับแหล่งงาน
 • เสนองานประกันภัย
 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้า

คุณสมบัติ
 •  เพศชาย อายุ 23-35 ปี  
 •  การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัยหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย งานขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 •  มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย
 •  สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Excel, Word)
 •  มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย สามารถบริหารคนได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 14 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก)
 • ค่าโทรศัพท์
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะพนักงานหญิง)
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) and SK Insurance Broker Co., Ltd.(SKIB) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 1,759 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of vehicles and machines, Factoring and Insurance Broker.

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Siriluk
ที่อยู่ : 175 Sathorn City Tower, 24th Fl. South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-030-0999 ต่อ 1420 , 081-890-8417
โทรสาร : 0-2679-6241-3
โฮมเพจ : http://www.ask.co.th