หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

การตลาดสินเชื่อธุรกิจ

Relationship Manager
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาโอกาสด้านการตลาด และการขยายธุรกิจ

• สร้างความสัมพันธ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทแก่ลูกค้า

• วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และร่วมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์สินเชื่อ

• เจรจาต่อรอง และกำหนดเงื่อนไขกับลูกค้า ตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด

• ติดตามการใช้วงเงินของลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ(Monitoring)

• บริหารคุณภาพ Portfolio รวมทั้งบริหารติดตามบัญชีลูกค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ (RM)

    • มีความรู้ในกระบวนการให้สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ SME และทักษะการวิเคราะห์งบการเงิน และวิเคราะห์ธุรกิจ

    • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง หรือ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME/Business Loan จากสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    • มีความละเอียดรอบคอบ, การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงาน ที่ดี

    • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

    • สามารถเดินทางได้ ขับรถได้ (มีใบขับขี่)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประเภทองค์กร รวมถึงช่วยให้ลูกค้าประเภทองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แตกต่าง ด้วยบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลตอบแทน และความพึงพอใจ ให้กับผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 
ที่อยู่ : 33/117 Wall Street Tower, 23rd Floor, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2117-5881
โทรสาร : 0-2117-5860
โฮมเพจ : http://www.airaleasing.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)