หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

Senior Marketing Executive ( Online)
ด่วนมาก!
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , ยานพาหนะ/อะไหล่
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผน ดำเนินการ การตลาดดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้งบประมาณที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สรุปผลประสิทธิภาพของสื่ออนไลน์
 • ประสานงาน และเจรจาต่อรองภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบในงานของตนออกมาให้สำเร็จ
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการตลาด คณะนิเทศน์ศาตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะในเรื่อง Digital Marketing ทั้งในแง่ของการทำการตลาด ,การโฆษณา และ trend ของผู้บริโภคในกลุ่ม online
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความแปลกใหม่ในการทำงาน
 • มีความเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดงาน
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ วันเสาร์ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินสนับสนุนสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่าจากสหรัฐอเมริกา ต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  รักความก้าวหน้า และสามารถพัฒนาตนเองไปพร้อมกับบริษัทฯ  ดังนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 12/11 Moo 18 Thalingchan-Bangbuatong Rd., Salathammasob, Thaveewattana, Bangkok 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2500
โทรสาร : 0-2885-2509
โฮมเพจ : http://www.laminafilms.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด