หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

Online Marketing Officer
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สร้างแคมเปญการตลาด และ Create Content เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
• เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์, จิตวิทยา, ศิลปศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน ด้านงานประกันภัย
• มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing
• มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
• มีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน การติดต่อประสานงาน มี Service Mind
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความคล่องตัวสูงและประสานงานได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 83 ปี แห่งความมั่งคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และปี 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายการเติบโตและขยายสาขา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : อาคารบางกอกสหประกันภัย 175 – 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920 , 088-022-0624
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)