หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

Senior Marketing Executive
ด่วนมาก!
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ:

1. ศึกษา/วิเคราะห์ ตลาด คู่แข่ง สภาพการแข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางการขาย แผนการขายและเป้าหมาย
2. วางแผนและดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงลูกค้าให้ได้พบกับพนักงานขาย
3. ร่วมวางกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาโครงการของบริษัทตรงกับความต้องการของลูกค้า
5. วิเคราะห์และคำนวณงบประมาณในการทำการใช้สื่อต่างๆ และโปรโมชั่นของแต่ละโครงการ
6. ดูแล ประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานบรรลุตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการตลาดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและคอนโดมิเนียม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    Chewathai PLC is a joint-venture company set up to develop real estate business in Thailand. Its main business focus is condominium and housing estates developments. The joint-venture partners are Singaporean and Thai investors engaged in extensive businesses including engineering, construction, real estate development  (in Singapore), estate management, manufacturing, leasing & financing services, industrial estates, car rental and non-life-insurance. 

Chewathai PLC is urgently seeking the following management executive:


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1168/80 Lumpini Tower, 27th Floor, Unit D, Rama IV Rd, Kwaeng Tungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-8870-4 ext 131
โทรสาร : 0-2679-8875
โฮมเพจ : http://www.chewathai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)