หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดและสื่อสารองค์กรอาวุโส (ประจำโครงการ)

Senior Marketing Officer, Senior Online Marketing
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนและควบคุมงานด้านการตลาดและการสื่อสาร ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้ (Offline และ Online )
- ประสานงานกับสื่อโฆษณาทุกชนิด เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแต่ละโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, บริษัท PR รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- จัดหาและประสานงาน เรื่องสื่อโฆษณาทั้งหมดขององค์กร อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายต่างๆทั้งที่เช่า
และป้ายของบริษัทเอง
- บริหารจัดการ Content บนสื่อ Online ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
- ทำความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานด้านการตลาดขององค์กรด้าน Offline ให้ความเห็น ร่วมเสนอแนวคิด
- นำเสนอจุดเด่นต่างๆของสินค้าในแต่ละฟังก์ชั่น ของการใช้งานให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง  25-35  ปี 
- มีประสบการณ์การตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในด้านการขาย, การตลาด และ Online Marketing 
- สามารถรองรับ และนำนโยบายของบริษัทฯ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีพาหนะส่วนตัว  
- มีความรับผิดชอบ  เอาใจใส่ในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง และหากสามารถใช้ Adobe Photoshop และ Illustrator และดูแผนผังบ้านได้      (Floor Plan) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยบริษัทฯ มีนโนบายหมุนเวียนให้พนักงานมีความก้าวหน้า 
- มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง 
- มีบ้านพักอยู่บริเวณ พระโขนง, สวนหลวง ประเวศ, อ่อนนุช, บางกะปิ หรือ บางนา – ตราด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- โครงการอยู่ในโซนเขตประเวศ, เขตสวนหลวง 
- สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) 

**พิจารณาใบสมัคที่มีรูปถ่ายเท่านั้น 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี จนพบว่าหลักในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีคือการเอาใจใส่ในนิยามของคำว่า "บ้าน" ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ประกอบกับการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริง ครบทุกฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริง ภายใต้ชื่อโครงการ time home, the LOG3 และโครงการอื่นๆ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอมอบโอกาสสำคัญให้กับผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปพร้อมกับเราในตำแหน่งงานต่างๆ ด้วยกัน

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกมลวรรณ ผุดผ่อง
ที่อยู่ : 78 Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoeynua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 02-2603410 ต่อ 215
โทรสาร : 0-2258-3589
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด