หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing officer
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• สำรวจการตลาด (Marketing Survey) และวิเคราะห์ นำเสนอความเห็น และจัดทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

• จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงานที่วางไว้

• จัดทำเอกสารการขออนุมัติงานการตลาดต่าง ๆ เช่น เอกสารการจัดซื้อ, เอกสารการจัดจ้าง, เอกสารการจ่าย เป็นต้น รวมถึงประสานงานเพื่อดำเนินจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างได้อย่างราบรื่น

• ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา, โปสเตอร์, โบรชัวร์, บูทแสดงสินค้า, บูทประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

• ประสานงานและทำงานร่วมกับ Advertising Agency และ Media Agency เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดและจัดหาสื่อในการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ

• ประสานงานกับ Sale Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดตามที่บริษัทวางแผนไว้

• ร่วมกับทีมงานในการคิดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ

• ดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการให้กับลูกค้าที่ เข้ามาชมโครงการ (Walk-in) และโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ (Call-in) รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถปิดการขายได้สำเร็จ เช่น พาเข้าชมโครงการ, ประสานงานกับธนาคารในการขอสินเชื่อ เป็นต้น

• จัดทำเอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ เช่น ใบเสนอราคา, ใบจอง, ใบทำสัญญา เป็นต้น

• ติดต่อนัดหมายลูกค้าเข้ามาดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น นัดทำสัญญาการขาย, นัดเข้าตรวจอสังหาริมทรัพย์, นัดโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น รวมถึงดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการได้อย่างราบรื่น

• จัดทำรายสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายในความรับผิดชอบของตนเอง เช่น รายงานสรุปข้ามาชมโครงการ (Walk-in) และโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ (Call-in), รายงานสรุปลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect) ประจำวัน, รายงานการขายประจำวัน เป็นต้น

• ประสานงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับขาย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งใบจองและเอกสารประกอบการจอง (AI) ให้กับแผนกบริหารสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อทำสัญญาการขาย, ส่งใบจองและเงินจองให้กับหน่วยงานบัญชี เป็นต้น

• ออกตลาดเยี่ยมชมโครงการคู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขาย

คุณสมบัติ

การศึกษาและประสบการณ์ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานการขายและการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ความรู้และทักษะ

• ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

• ความรู้ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• ทักษะการเอาใจใส่ลูกค้า

• ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

• ทักษะการเจรจาต่อรอง

• ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• ทักษะการนำเสนอ

• ทักษะการประสานงาน

• ทักษะการวิเคราะห์

• ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

• ทักษะการสื่อสาร

• ทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ

• ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

• ความซื่อสัตย์

• บุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ

• มนุษยสัมพันธ์ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Charn Issara Development Public Company Limited was established by Charn Issara group on December 1989 with a registered capital of 20 million baht to commerce with its first project of Charn Issara Tower II. The Company went public and became a listed property company in the Stock Exchange of Thailand (SET) on 16th December 2002 with a total paid registered capital of 600 million baht.

Charn Issara group has long been an initiator and a leader of many property developments for more than three decades. The Company also has keen experience in long term lease for office buildings, shopping centers, residential condominiums, single detached house projects, high end hotel business and property after sale services. The famous projects by Charn Issara Group are ISSARA COLLECTION SATHORN, BAAN SITAWAN, THE ISSARA LARDPRAO, BAAN THEW TALAY, BLU, SRIPANWA HOTEL, ETC.

Charn Issara’s main principle is to differentiate the innovated projects and deliver only high quality product to exceed customer’s expectation. The Company ‘s ideology is to present only the best property development project to elevate better social responsibility and grant satisfaction to both the developer and its customers."
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 10th Fl., Charn Issara Tower II, 2922/200 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020,02-3082020,084-228-6030
โทรสาร : 0-2308-2990
โฮมเพจ : http://www.charnissara.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)