หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประกันชีวิต)

Marketing Officer (Life Insurance)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ติดต่อลูกค้าโดยการโทรเสนอขายประกัน Credit Life ลูกค้าเก่าที่ทำสินเชื่อแต่ไม่ได้ทำประกันกับทางบริษัทฯ
2.เข้าพบเพื่อเสนอขายประกัน Credit Life และประกันชีวิตประเภทต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดของบริษัทฯ
3.หาลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจและนำเสนอขายประกันชีวิต
4.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกรายการขาย

คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณด้านให้คำแนะนำด้านประกันชีวิตอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะด้านงานขาย มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย งานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 18 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Five-day work week
 • Life insurance
 • Performance bonus
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะพนักงานหญิง)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) and SK Insurance Broker Co., Ltd.(SKIB) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 1,759 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of vehicles and machines, Factoring and Insurance Broker.

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Siriluk
ที่อยู่ : 24th Floor, Sathorn City Tower, 175, South Sathorn Road. Sathorn District, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-030-0999 ext.1420 , 081-890-8417
โทรสาร : 0-2679-6241-3
โฮมเพจ : http://www.ask.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)