หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Officer
ด่วนมาก!
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้มีตำแหน่งนี้

1.1. บริหารงานขายให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รายงานยอดขายประจำเดือน, เที่ยววิ่ง ( ยอดขายรวม, แยกตามกลุ่มรถ ,แยกแต่ละลูกค้า )

2. หาข้อมูลลูกค้าใหม่รองรับงานขาย / นำเสนอข้อมูลลูกค้าใหม่ / ผู้มุ่งหวัง

3. รวบรวมบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าพบลูกค้าของ SALE ส่งผู้บริหาร

4. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ปีละ 2 ครั้ง

5. เตรียม support งานออกบูท ปีละ1-2 ครั้ง , ทำกิจกรรมต่างๆส่งเสริมด้านการตลาด

6. จัดทำข้อมูลต้นทุน /ราคาขาย support เจ้าหน้าที่ขาย

7. ดูแลข้อมูลบริษัท ใน Website ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

8. ดูแลอุปกรณ์การขาย ได้แก่ Company profile, โฆษณาโบชัวร์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ


คุณสมบัติ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (การศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานเฉพาะด้าน)

1. เพศ ชาย / หญิง

2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

4. ประสบการณ์ ด้านการขายหรือการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัทมีโชคขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งนานกว่า 20 ปี เริ่มจากการบรรทุกผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัด (หจก. มีโชคพืชผล ในขณะนั้น) พัฒนามาสู่การจดทะเบียนเป็น บริษัทขนส่งในปี 2536 และด้วยจุดเด่นด้าน ความทุ่มเทในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในวันนี้บริษัทมีโชคขนส่ง ก้าวเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า จนสามารถขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใกล้เคียง
    ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถ ในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าของทุกๆกิจการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพในการให้บริการ ที่ต่อเนื่องและชัดเจนอย่าง“ซื่อสัตย์ ประทับใจ ปลอดภัย ตรงเวลารวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ที่เน้นความยุติธรรมและความจริงใจต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรร่วมกิจการค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่ามีโชคขนส่งฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ดารา ซอมกระโทก
ที่อยู่ : 356 หมู่ 10 ต.โชคชย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 081-2655868
โทรสาร : 044-938926-7
โฮมเพจ : http://www.meechoke.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด