หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Officer
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและงบประมาณที่บริษัทฯวางไว้
• จัดทำแผนงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
• วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดโครงการ เช่น สำรวจโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดขายโครงการ

• ดูแล รับผิดชอบ ตรวจสอบและปรับปรุงสื่อโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
• ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง สำรวจตลาด เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาปรัับปรุงแนวทางการตลาด

• ประสานงานกับ Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการตลาด

• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง  อายุตั้งแต่  25 ปี ขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด  บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง

• มีความรู้และประสบการณ์ในการทำการตลาด ออนไลท์ และ ออฟไลน์

• ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และสื่อสารดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พร้อมที่จะทำงานได้หลากหลาย
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และสื่อ Social Media ต่างๆได้ดี
• สามารถปฎิบัติงานที่ จังหวัดสมุทรสาครได้
• มีประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์ส่วนตัว-มีใบอนุญาติขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าโทรศัพท์ / น้ำมันรถ
 • ชุดฟอร์ม
 • ซื้อบ้านในโครงการราคาสวัสดิการพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพ
 • รถตู้ รับ - ส่ง
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัส (ตามผลกำไรบริษัทฯ)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2532 ดำเนินธุรกิจ พัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย ต้องการรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Suree
ที่อยู่ : 132 หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-112-601-2
โทรสาร : 034-112-603
โฮมเพจ : http://www.sarincity.com