หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน !! (ราชบุรี / นครนายก / ปราจีนบุรี)

Marketing Executive
ด่วนมาก!
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ราชบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 • สร้าง/ขยาย/รักษายอดขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตาม และแก้ไขงานประกันนำส่งให้บริษัท เพื่อให้งานอนุมัติรับประกัน ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ติดตามเอกสาร และดำเนินการนำส่ง งานบริการหลังการขาย ให้บริษัทฯ
คุณสมบัติ

 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การเปิด และ ปิดการขาย
 • มีความอดทน และกระตือลือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพดี มีจิตใจบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มองโลกในแง่ดี และคิดบวก
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (word ,excel ,powerpoint)
 • สามารถขับขี่รถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาต
สถานที่ปฏิบัติงาน 

 •  สาขารามอินทรา,สาขาพิษณุโลก,สาขากาฬสินธุ์,สาขามุกดาหาร,สาขาตรัง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ราชบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : วิทยาการจัดการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก โดยได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจ T.C.C Group โดยคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้าและเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง เครือโรงแรมอิมพีเรียล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์และเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานที่ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)