หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการแผนกการตลาด

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา:

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

สนับสนุนงานของผู้จัดการการตลาดในการบริหารจัดการและดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนการตลาด (ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1 วิเคราะห์โครงการเพื่อนำเสนอกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดและการขาย

2 ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการขายกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของโครงการ

3 บริหาร จัดการ ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปกลยุทธ์และแผนการตลาด

4 monitor และควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา

5 ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด ปรับกลยุทธ์และแผนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์

6 จัดเก็บฐานข้อมูลและจัดทำรายงานต่างๆเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority)

ตามการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

วุฒิการศึกษา ( Education Background )

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

 1 มีประสบการณ์การบริหารงานด้านการตลาดอย่างน้อย 3-7 ปีขึ้นไป

 2 มีประสบการณ์ในด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์

 3 มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน

ความสามารถ (และคุณลักษณะ) ประจำตำแหน่ง (Key Competency)

 1 มีความรู้ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ข้อมูลของตลาด และคู่แข่งและลูกค้า

 2 เข้าใจดีเรื่องการบริหารงบประมาณ

 3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดี

 4 ความละเอียดรอบคอบ/การรักษาความลับ/การให้บริการ/การอ่อนน้อมถ่อมตน/การประสานงาน/การทำงานเป็นทีม

 5 เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

 6 สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย และ อังกฤษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)