หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด Non-Motor (Telesales Outbound Supervisor)

Telesales Outbound Supervisor
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พัฒนาทักษะการขายให้กับพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารทีมขายจำนวน 10 -15 ท่าน ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละเดือน

3. บริหารจัดการรายชื่อที่บริษัทได้มอบให้ เพื่อขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัท

4. กำหนดกลยุทธิ์ของ Script การขายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง

5. บริหารการทำงาน โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของทีมขาย


คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือหญิง ที่มีประสบการทำงานการบริหารทีมขาย  

2. มีความเป็นผู้นำ, โดดเด่นมนุษย์สัมพันธ์รวมถึง การสื่อสารที่ดีเยี่ยม

3. หากมีความถนัดเรื่องประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

5. อายุ 30 ปี ขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิตรลดา
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-1297371
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)