หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขาย

Sales Executive
ด่วนมาก!!!
บริษัท โชคชัยคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ภูเก็ต
คุณสมบัติ
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง
  • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพดี 
  • ขยันทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
  • เงินเดือนตามที่ตกลง ประสบการณ์ หรือโครงสร้างบริษัท
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทฯ โชคชัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 ในจังหวัดภูเก็ต จากจุดเริ่มต้น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและงานทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค ทางองค์กร ได้มุ่มมั่นพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจหลักขององค์กร คือจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตซึ่งจากวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัว ของระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัด และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และให้ก้าวทันวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบัน องค์กรนับเป็นหนึ่งในการผลิตและจำหน่ายคอนกรีต จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และสามารถเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งรายใหญ่ได้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ "โชคชัย" จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

กลุ่มบริษัทฯ โชคชัย ในปัจจุบันจะประกอบด้วย 3 บริษัทหลัก ๆ ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) คอนกรีตมิกซ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ รางระบายน้ำ ขอบคันหิน บ่อพัก ท่อระบายน้ำ ในเขตจังหวัดภูเก็ต
2. บริษัท โชคชัยคอนกรีต โลจิสติกส์ จำกัด
ให้บริการเช่ารถปั๊มคอนกรีต (MoliPump) ซึ่งมีให้บริการทั้งปั๊มบูม ปั๊มลาก โดยให้บริการทั้ง 11 จังหวัดภาคใต้
3. บริษัท โชคชัยคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ให้บริการเจาะเสาเข็ม ทั้งแบบเจาะแห้ง และเจาะเปียก ให้บริการ ทั้ง 11 จังหวัดภาคใต้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแตน (HR) 096-634 1642 หรือส่งใบสมัครมาที่ chockchaicon@gmail.com, phuwadon178@gmail.com
ที่อยู่ : 177/7 หมู่7 ถ.ศรีสุทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 096-634 1642 , 084-235 6655
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โชคชัยคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด