หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

บันทึกรายละเอียดการออกเช็คของแต่ละบริษัท แต่ละบัญชี

จัดทำเช็คกับชุดใบสำคัญการจ่าย

บันทึกต้นขั้วเช็ค

บันทึกการจ่ายเช็ค

จัดทำการออกเช็คจ่ายตามใบขอเช็ค

นำเสนอเซนต์

ดำเนินการจ่ายเช็ค/เงินสดตามใบขอทำเช็ค

โอนเงินให้หน่วยงาน/ผู้ขอ

จัดทำยอดกระทบเงินที่เข้าออกจากบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

จัดการทำคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้ถูกต้องและตรงกัน

จัดทำสรุปข้อมูลการจ่ายในแต่ละเดือน

จัดทำเงินทดรองจ่าย/เคลียร์เงินทดรอง

จัดทำเงินสดย่อย/เบิกชดเชยเงินสดย่อย


คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศหญิง อายุ22ปีขึ้นไป

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ทางบริษัทโลจิสติกส์มาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทัศนคติที่ดี และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ค่าช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทันเวลา 
ชื่อผู้ติดต่อ : kodchakorn
ที่อยู่ : 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 063-323-1355
โทรสาร : 0-2367-3577
โฮมเพจ : http://www.begistics.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)