หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (Meter Billing Supervisor)

Meter Billing Supervisor
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
 • ควบคุมการออกใบวางบิล / รับเช็ค
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การทำรายงานประกอบการวางบิลของลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าราชการ และลูกค้าทั่วไป
 • ประสานงานและให้ข้อมูลกับลูกค้าภายในและภายนอกเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และสัญญา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขา การเงิน-การธนาคาร/บัญชี/การจัดการ/หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) ได้เป็นอย่างดี 
 4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บัญชี
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสาขาของบริษัท โคนิก้า มินอลต้าประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์มานานกว่า 100 ปี เรามีการให้บริการที่หลากหลายของทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์การพิมพ์สำนักงานและ ผลิตภัณฑ์การผลิตงานพิมพ์ ซึ่งมีระบบรองรับครอบคลุมในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภารกิจของ เราคือการให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี การบริการที่มีคุณภาพและไปจนถึงการประยุกต์ระบบการใช้งานที่เหมาะสมในด้าน การจัดการงานพิมพ์เอกสารสำนักงาน และงานพิมพ์การผลิตให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งในงานสำนักงานและงานอุตสาหกรรมการพิมพ์

จาก การขยายตัวทางธุรกิจของเรา เรากำลังมองหาผู้ที่มีความกระตือรือร้น, มีทัศนะคติเชิงบวก, มีความรับผิดชอบสูง, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความมุ่งมั่นและมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ มาร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกันกับเรา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณณัฏชา
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่(รามคำแหง)
โทรศัพท์ : 02-029-7000 Ext.1103
โทรสาร : 0-2029-7041
โฮมเพจ : http://www.konicaminolta.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด