หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี-ลูกหนี้

Accounting -AR
ด่วนมาก!
บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ลาดพร้าว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– จัดทำ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– ตรวจสอบรายการรับเงินและบันทึกรายได้รับอื่น ๆ นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า
– สรุปยอดขาย และตารางเก็บเงิน ทุกโครงการ ทุกเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือนและติดตามทวงถามหนี้
– จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
–ดูแลเงินฝากธนาคาร บันทึกการโอนเงินบัญชีธนาคาร กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
–สรุปรายงานเงินสดและเงินฝากธนาคารทุกวัน
–หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ : เพศ/อายุ : หญิง อายุ 25 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
ประสบการณ์การทำงาน : สายงานบัญชี ( เจ้าหนี้ + ต้นทุนสินค้า) ไม่น้อยกว่า 2 ปี (หากมีประสบการณ์ ในธุรกิจ รับเหมางานระบบ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Excel / Outlook ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว : ระบบบัญชี Express/Mango)
ภาษา : ภาษาอังกฤษ (พอใช้)
: มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และ รับผิดชอบในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
: พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
: มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ การติดต่อประสานงานที่ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดพร้าว)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
ประวัติ
- ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
- ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ซ่อมบำรุง แก้ปัญหา งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ของอาคารสำนักงาน, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, โรงงาน เป็นต้น
- บริษัทฯ มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจาก พนักงาน 5 คน ในปีแรกจนปัจจุบัน มีพนักงาน 180 คน
- ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
ผลงาน
- โครงการอาคารชุดพักอาศัย เช่น กลุ่ม ANANDA, AP, EVERLAND, GRAND U, MQDC, MTR, PRUKSA, RICHY, SANSIRI, SC ASSET เป็นต้น
- โครงการอาคารสำนักงาน เช่น อาคาร SC. HARRIER, CENTACO เป็นต้น
- โครงการศูนย์การค้า เช่น THE WALK, THE MERCURY VILLE เป็นต้น
- โครงการโรงงาน เช่น ME NIKKISO, VOLCANO TEC, NEOPLAST เป็นต้น
- โครงการโรงแรม เช่น THE NAIHARN, SLEEP WITH ME, THE BEACH เป็นต้น
- โครงการปรับปรุงอาคารเก่า เช่น PANTIP PLAZAงามวงศ์วาน,GRAND DIAMOND ประตูน้ำ เป็นต้น
 
ชื่อผู้ติดต่อ : รัตติกาล
ที่อยู่ : 31 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-942-2498 ต่อ 102
โทรสาร : 0-2942-2499
โฮมเพจ : http://www.tri-ensolution.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด