หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน(ค่าแพทย์)

Financial Officer (Doctor Fee)
ด่วนมาก!
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบเอกสารการคิดค่าแพทย์ทุกสาขาจากผู้ป่วย ทำการคำนวณเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้แพทย์ทุกสาขาได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกำหนดเวลา
• จัดทำรายงานค่าแพทย์เพื่อเตรียมจ่าย
• ออกรายงานข้อมูล DF พร้อมตรวจเอกสารการคิดค่าแพทย์ทุกสาขาจากผู้ป่วย
• ทำการคำนวณค่าแพทย์ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แพทย์รายบุคคล
• จัดทำรายงานค่าแพทย์รายบุคคลเพื่อเตรียมจ่าย
• ทำจ่ายค่าแพทย์ตามรอบการจ่าย
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ทำใบรับรองหักภาษี ณที่จ่าย แพทย์รายบุคคล
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี
• เดินทางต่างจังหวัดได้ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-1378,0-2714-2173
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด