หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน (ศูนย์ฯพระราม 2)

Finance Officer
ด่วนมาก!
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ธนบุรี, จอมทอง, ทุ่งครุ, บางบอน, บางแค, บางขุนเทียน), สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับเงินและตรวจสอบเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
2. ตรวจสอบ และติดตามเอกสารประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คและเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขา
3. รับผิดชอบเงินสดย่อย เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายของสาขาให้เพียงพอ และมีความคล่องตัว
4. นำเงินฝากธนาคารอย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
5. ตรวจสอบ ติดตาม พร้อมบันทึกข้อมูลเงินฝากธนาคารในระบบ
6. ติดตามเช็คคืน เอกสารใบแจ้งเช็คคืน และเอกสารต่างๆ จากธนาคาร พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ของสาขาให้ถูกต้องทันเวลา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
8. จัดทำหนังสือเตือนต่ออายุหลักทรัพย์ค้ำประกัน
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• ปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

• เป็นพนักงานประจำของบริษัท ไม่ใช่ตัวแทนขายประกัน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ธนบุรี, จอมทอง, ทุ่งครุ, บางบอน, บางแค, บางขุนเทียน), สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การเงิน
คณะ : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี/บัญชีต้นทุน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-129-7386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)