หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Finance
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานเรื่องเอกสารการใช้สิทธิรักษาการพยาบาลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ติดตามเอกสารการใช้สิทธิเบิกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการเบิกต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 • การตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย และวงเงินความคุ้มครองค่ารักษา ของกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่น
 • ตรวจสอบประวัติการเคลม
 • รับชำระเงินสด/บัตรเครดิต ออกใบแจ้งค่ารักษา/ใบเสร็จรับเงิน
 • จัดสรรเบิกจ่ายเงินสดย่อย และ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ หยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

E-mail : recruitment.rutnineyehospital@gmail.com

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี การเงิน การจัดการ  บริหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (แต่ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเงินของโรงพยาบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาที่ดี สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัสผันแปร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้
 • การฝึกอบรม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภา ขวัญบุญ (E-mail : recruitment.rutnineyehospital@gmail.com)
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110, recruitment.rutnineyehospital@gmail.com
โทรศัพท์ : 062-698-2640
โทรสาร : 02-639-3399 ต่อ 710
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
คีย์เวิร์ด : โรงพยาบาล , การเงิน , แคชเชียร์ , การเงิน , บริการ , ประสานงาน , ประกัน , การธนาคาร , Banking , Corporate Finance , การเงินการธนาคาร , บริการด้านการเงิน , Accountant , Financial , General , Coordinator , งานทั่วไป , ติอต่องาน , คีย์ข้อมูล , Data Entry , พิมพ์ดีด , ป้อนข้อมูล , บันทึกข้อมูล , จัดเก็บเอกสาร , ตรวจสอบเอกสาร , คีย์เอกสาร , วางบิล , ออกใบเสร็จ , ออกใบกำกับภาษี , เก็บเงิน , คิดเงิน , สนับสนุน , Support , งานเอกสาร , เบิกจ่าย , งบประมาณ , บัญชีการเงิน , รายรับรายจ่าย , ดูแลเอกสาร , บริการลูกค้า , Coordination , Typing , Ms Excel , Ms Word , Spss , Affair , General Affairs , Administration , งานธุรการ , จัดการเอกสาร , เงินทุน , Rm , สินเชื่อ , สินเชื่อธุรกิจ , Invest , ลงทุน , จัดสรรเงินทุน , วิเคราะห์การลงทุน , Fund , Acc , งานบัญชี , ภาษีอากร , วิเคราะห์การเงิน , Tax , Ap , Ar , Single License , Ip License , Derivatives License , Fa , ตราสารหนี้ , ตราสารทุน , กองทุน , ผ่าตัด , ศัลยกรรม , ตรวจเลือด , คิดราคา , Office Administrator , Support Company , Finance&accounting , บัญชีและการเงิน , การเงินและการบัญชี , Accounting , การเงินรับ , งบการเงิน , ควบคุมการเงิน , ตรวจสอบ Invoice , ออกใบแจ้งหนี้ , ติดตามหนี้ , Key Data , ตรวจสอบอุบัติเหตุ , สำรวจอุบัติเหตุ , เคลมประกัน , เคลม , Claim , Personal Accident Claims Assessor , ประเมินสินไหมประกันอุบัติเหตุ , Icu , Ipd , Opd , สินเชื่อเคหะ , ธนาคาร , สินเชื่อบ้าน , ตลาดเงิน , ตลาดทุน , ประสานงานฝึกอบรม , Organizing , Perform Financial , Finance Analysis , Financial Planning , วิเคราะห์ธุรกิจ , Payment Document , Economics , Financial Modeling , แบบจำลองทางการเงิน , Wealth , การลงทุน , งานธนาคาร , วางแผนการเงิน , บริษัทหลักทรัพย์ , Investment Consultant , ตราสารอนุพันธ์ , Operating Room , ห้องผ่าตัด , พยาบาล , ตรวจสอบสินเชื่อลูกค้า , Credit Analysis , จัดการสินเชื่อ , อนุมัติสินเชื่อ , Shipment Coordinator , Materials Coordinator , ประสานงานขนส่ง , ประสานงานคลังสินค้า , Shipping , Import & Export , Shipping Document , ควบคุมเวลา , ประสานงานทั่วไป , Administrative , Ms Powerpoint , Ms Outlook , Office 365 , นำเข้า , ส่งออก , Import , export , Boi , Import Declaration , พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ , ควบคุมการนำเข้าส่งออก , ศุลกากร , ควบคุมคลังสินค้า , Export , Import , ควบคุมการส่งออก , Trading , Export Document , นำเข้าส่งออก , Logistics , Transportation , Warehouse , Boi & Customs , Sea Freight , Airfreight , Import-export Documentation , บันทึกข้อมูลใบขนสินค้า , ส่งออกสินค้า , ฝ่ายขายต่างประเทศ , Logistics Systems , นำเข้า , นำเข้า-ส่งออก , Import Export , จัดซื้อ , Sourcing , Procurement , Category Management , จัดซื้อจัดจ้าง , E-bidding , สั่งซื้อวัตถุดิบ , Supply Management , Supply Chain Management , Oversea Buyer , Purchase , Boi Shipping , การคมนาคม , Cargo , ขนส่ง , โลจิสติกส์ , การจัดการโลจิสติกส์ , Cost Control , Cost Reduction , Cost Analysis , Strategic Sourcing , จัดซื้อต่างประเทศ , จัดซื้อในประเทศ , Oversea Purchasing , Local Purchasing , Processes Purchase Order , Provides Purchasing Reports , Po. , วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ , Foreign Purchasing , Regional Sourcing , Beauty , เครื่องสำอางค์ , เครื่องสำอาง , คลินิกความงาม , Cosmetics , Skincare , Gro , Customer Relation , ความสัมพันธ์กับลูกค้า , Service Mind , Crm , Customer Relationship Management , บริหารลูกค้าสัมพันธ์ , บริการหลังการขาย , Client Relations , Documents , Import And Export , Shipment , คาร์โก้ , วางแผนการขนส่ง , ประสานงานนำเข้าและส่งออก , จัดการขนส่งสินค้า , รับจ่าย , Cashflow , Audit , Vat , Billing , ตรวจสอบภาษี , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , Internal Audit , Audit Plan , Audit Program , B , l , ใบรับรองสินค้า , ใบตราส่งสินค้า , ส่งสินค้าทางทะเล , วิเคราะห์โลจิสติกส์ , วิเคราะห์การขนส่ง , คลังสินค้า , ส่งออกนำเข้า , Transportation Analysis , Receivable , ลูกหนี้ , Pivot , V-lookup , Sap , Express , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภพ.20 , โกดัง , Store , Stockpile , Storehouse , ประเมินผล , การวัดผล , สถิติ , การประเมินผล , วิเคราะห์ , วิเคราะห์วิจัยการตลาด , วิจัยการตลาด , วิเคราะห์การตลาด , วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ระบบ , วิเคราะห์ความเสี่ยง , Investment , Ir , Set , ลงทุนสัมพันธ์ , บัญชีต้นทุน , Corporate Account , Iso , Erp , Oracle , รายจ่าย , รายรับ , ภาษี , รายงานการเงิน , Financial Report , ชิปปิ้ง , Erp System , Invoice , Packing List , ฝ่ายขายระหว่างประเทศ , ฝ่ายนำเข้าและส่งออก , ต้อนรับลูกค้า , ประชาสัมพันธ์ , ประจำเคาน์เตอร์ , จัดจ้าง , Source , จัดหาจัดจ้าง , Supply Contracts , ซื้อต่างประเทศ , รับเช็ค , การจ่ายออก , บัญชีบริหาร , Managerial Accounting , งบดุล , งบกำไรขาดทุน , บัญชีภาษีอากร , Withholding Tax , Tax Accounting , Tax Advise , Tax Consult , Tax Finance , Taxation , Fundamental , Fund Raising , Fund Investment , Fund Management , Asset Management , บริหารกองทุน , หลักทรัพย์ , กองทุนและประกัน , วิเคราะห์กองทุน , Gl