หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง ( ประจำศูนย์กระจายสินค้า ต.คลองเปรง อ.ฉะเชิงเทรา )

Transport Officer
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประสานงานการจัดส่งสินค้า
- จ่ายงานและประสานงานกับพนักงานขับรถส่งสินค้า
- ตรวจสอบเอกสารการขนส่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้
- รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. Long Service Award
3. ประกันชีวิตและสุขภาพ (คุ้มครองประกันสุขภาพถึงคู่สมรสและบุตร)
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 23,000 บาทต่อปี (คุ้มครองถึงคู่สมรสและบุตร)
5. ลาพักร้อน 14 วันต่อปี
6. เงินของขวัญแต่งงาน
7. เงินช่วยเหลือค่าคลอด
8. เงินช่วยเหลืองานศพ
9. ค่าพวงหรีด
10. ทุนการศึกษาพนักงาน และบุตรของพนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปราณี
ที่อยู่ : 99/7 หมู่ 1 ต.คลองเปรง (ลาดกระบัง) อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 081-3315447
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด