หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

Export Sales Coordinator
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ควบคุมกิจกรรมการส่งออกและประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย
- ประชาสัมพันธ์ การขายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามข้อกำหนด และทันกำหนดเวลาของลูกค้า
- รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของลูกค้าและดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- ให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี
- บันทึก เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลในระบบ SAP ที่อยู่ในขอบเขตของงานขายในประเทศ
2.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานขายต่างประเทศ
3.งานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ระบบ ISO 9001, ISO41001 และ ISO 18001

คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด ฟัง อ่าน และเขียน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
- หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Access และ SAP ได้
- ยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงานที่ยึดตาม Time Zone ของลูกค้า
- ใจเย็น รอบคอบ แก้ไขปัญหาและทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมกดดันได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างทุกปี
 • มีรถรับส่งพนังงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
TOTO เป็นธุรกิจสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ สากลระดับโลก มีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และมีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิเช่น  สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวันรวมถึงประเทศไทย โดยในประเทศไทย  บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรม เหมราช เอช เอส ไอ แอล อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  เริ่มก่อตั้งโรงงานในปี พ.ศ.2553  โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ของ TOTO ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงส่วนนโยบายการบริหารจัดการต่าง ๆ

จากการที่บริษัท มีนโยบาย “มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตสุขภัณฑ์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มต้นการทำตลาดในประเทศไทย โดยยึดมั่นการให้บริการที่ดีที่สุดและสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

ในเวลานี้ TOTO ได้ดำเนินการธุรกิจมาเป็นเวลา 100 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าท่านจะรับการบริการที่ยอดเยี่ยมจากเรา

Company Overview
TOTO was established in 1917, in an era when Japan still lacked a sewage system, the Company grew its business with the goal of helping social development, in line with the founders' strong vision of supporting a healthy and cultured life and contributing to an improved life style for all. Today, TOTO's business includes plumbing-related house hold fixtures for bathroom, kitchens and washes products. 2017, as the Company celebrated its 100th anniversary, it continued to expand into the fields of precision and large-scale ceramics.
TOTO (Thailand) Co., Ltd. Is a company which 100% own by Japanese. The factory management incorporates the best practices of its Japanese. We are manufactures sanitary ware and faucets which aim to be indispensable to customers around the world and are developing its business not only Japan, but also overseas in North and central America, Europe, Middle East and ASEAN countries including Thailand

 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mr. Jackkrit Thongdee
ที่อยู่ : 77 M.5 Nongplamor , Nongkhae , Saraburi 18140
โทรศัพท์ : 036-382-750 ต่อ 287
โทรสาร : 036-373-664-5
โฮมเพจ : http://th.toto.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด