หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 3 อัตร

Sales Executive 3 Positionsา
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อ ประสานงาน ดูแลลูกค้า(ต่างประเทศ)
 • จัดทำเอกสาร สื่อสาร ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายต่างๆ) สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ดำเนินการประสานงาน จัดทำข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 • จัดทำและรวบรวม เอกสาร ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายผลิต ลูกค้า และแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวณราคา และเปิด Order เข้าระบบ
 • ดูแลและติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ติดตามสถานะของเอกสารและข้อมูลการทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้าระบบอย่างถูกต้องในทันที
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะอักษรศาสตร์ ,คณะมนุษยศาสตร์ ,คณะศึกษาศาสตร์ สาขา : ศิลปภาษาทุกสาขา บริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีทักษะความชำนาญด้านงานขาย การเจรจาต่อรองในการเปิดและปิดการขายได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ได้ในระดับ ดีมาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีทักษะความชำนาญด้านงานขาย การเจรจาต่อรองในการเปิดและปิดการขายได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ทำงานด้านต่างประเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • เคยผ่านงานด้านงานขาย
 • ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **"
  - สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) ,จังหวัดขอนแก่น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การปรับค่าจ้าง
 • ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ข้าวกลางวันฟรี
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • ประกันสังคม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ห้องพยาบาลและพยาบาลประจำโรงงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
 • เบี้ยขยันประจำเดือน
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน

สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินโบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
• เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย)
• เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
• ค่าล่วงเวลาการทำงาน  ค่าทำงานเป็นกะ
• สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
• สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน)
• เครื่องแบบในการทำงาน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน
• รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
• กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รางวัลที่บริษัทได้รับ:

• ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports)
• ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners
• ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น
• ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS
• ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
• ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP)
• ปี พ.ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS

 
ที่อยู่ : Bangkok Office 1773 Soi Phattanakan 37, Phattanakan Rd., Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250,Factory 194 Moo 1, Jaengsanit Road, Muang Peer, Ban Phai, Khonkaen 40110
โทรศัพท์ : 66-2) 321-3743 to 4,(66-43) 286-734 to 6,043-286-173 ถึง 4 ,063-814-6784
โทรสาร : 0-2712-3233 , 0-2226-1458
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด