หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (OUTBOUND)

TALASALE OUTBOUND)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท NON – MOTOR กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยบริษัทมีการกำหนดกลุ่มฐานลูกค้าให้

2. บริหารยอดขายทางโทรศัพท์ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น ทั้งยอดขายรายเดือนและรายปี

3. ให้คำแนะนำรวมถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท NON – MOTOR เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าทำการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท NON – MOTOR

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 18 – 40 ปี

- ปวช – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

- มีประสบการณ์ในการขายตรง หรือทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- มีทัศนคติที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกจ้างงาน
ที่อยู่ : 121/28,121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-129-7355, 02-129-7365, 02-129-7366, 02-129-7371, 02-129-7386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)