หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า (บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ


• ขายพื้นที่เช่าตลาดนัด

• จัดทำทะเบียนร้านค้าและสัญญาเช่า

• สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน

• ทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

• ประสานงานกับผู้เช่าและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ออกสำรวจตลาดและหาร้านค้าใหม่

• งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ขายพื้นที่เช่า จะพิจาณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถใช้ Excel ได้
• มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี 
• สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้
• มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม 
- ประกันภัยและประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
- สวัสดิการด้านวงเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานหรือธุรกิจของบริษัทฯนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
ที่อยู่ : 86 Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 089-779-2945
โทรสาร : 0-2106-8399
โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)