หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายสินค้า

sales executive
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จำหน่ายสินค้า และให้บริการแก่ลูกค้าและประสานงานการขายภายในร้าน
2. ดูแลสต็อกสินค้า ตรวจรับ stock ประจำเดือน
3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เวลาปฏิบัติงาน 08.30-17.00 น. 
5. ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน


 คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง
2. อายุตั้งแต่ 22-28 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีร่างกายแข็งแรง 
5. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน microsoft word,excel

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สัมมนาประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลตามอายุงาน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

กว่า ๕๐ ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงดำเนินพระราโชบายในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระราโชบายของทั้งสองพระองค์ล้วนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในทุกๆด้านของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า การพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากจะแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องหาทางให้ราษฎรสามารถเลี้ยงตนเองและมีรายได้สม่ำเสมอต่อไป

กุศโลบายต่างๆ ของพระองค์ทรงตระหนักถึงความยั่งยืน ทรงดำรงรักษาศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบ้านมาสร้างอาชีพ เป็นที่มาของคำว่า ศิลปาชีพ ด้วยทรงพระราชดำริว่า “ทุกข์ของราษฎรคือทุกข์ของพระองค์เอง” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใส่พระราชหฤหัยในงานศิลปาชีพทุกขั้นตอน โดยพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างถ้วนหน้า ทำให้งานศิลปาชีพที่ผลิตขึ้นมานั้นมีความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งในปัจจุบันผลงานของศิลปาชีพและที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ผ้า หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ชาวนา ชาวไร่ได้มีอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงดูครอบครัว มีการศึกษา พัฒนาชีวิต รวมทั้งทรงริเริ่มและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมไทยโบราณ มิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอภิญญา
ที่อยู่ : พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง (ประตูวิมานเทเวศร์) ถ.หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-9430 ต่อ 115
โทรสาร : 0-2225-9431
โฮมเพจ : http://www.qsmtthailand.org
แสดงตำแหน่งอื่นใน พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ