หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายสินค้า

Sales Executive
ด่วนมาก!
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การศึกษา
กทม. (พระนคร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จำหน่ายสินค้า และให้บริการแก่ลูกค้าและประสานงานการขายภายในร้าน
 • ดูแล stock สินค้า และตรวจรับ stock ประจำเดือน
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และมีวันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันหยุดหมุนเวียน
 • ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Microsoft Word , Excel ได้
 •      **** ต้องการเฉพาะผู้สมัครที่มีความสนใจจริง ๆ เท่านั้น ***


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สัมมนาประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลตามอายุงาน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

The Queen Sirikit Museum of Textiles was created through the generosity of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit. Opened in 2012, the museum’s mission is to collect, display, preserve, and serve as a centre for knowledge on textiles, the royal court and Her Majesty Queen Sirikit. Additionally, its goal is to create public awareness of Thai identity and culture, and the beauty of Thai traditional textiles, through research, exhibition and interpretation. 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกบุคคล (คุณอภิญญา)
ที่อยู่ : พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง (ประตูวิมานเทเวศร์) ถ.หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-9430 เบอร์ต่อ 115
โทรสาร : 0-2225-9431
โฮมเพจ : http://www.qsmtthailand.org