หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

Project Sales
ด่วนมาก!
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สนับสนุนการขายและทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการ และแผนกขายฯ
 • นำเสนอสินค้าและบริการที่บริษัทจัดจำหน่าย
 • ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อขยายฐานการตลาดให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำเข้าสู่ระบบราชการ
 • กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การขายในระบบราชการ
 • ส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามคุณลักษณะครุภัณฑ์
 • สนับสนุนบริษัทผู้แทนขายที่นำสินค้าไปนำเสนอขายในระบบราชการ
 • ติดตามใบเสนอราคา เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
 • เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายจัดการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้าปวส. จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
 •  มีทักษะในการสื่อสารดี
 • ใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคล่องแคล่ว และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ และมีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind (รักงานบริการ), มีมนุษย์สัมพันธ์ ความอดทนและความรับผิดชอบสูง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• ปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี
• จัดสรรส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่น
• ค่าสึกหรอรถยนต์
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เบี้ยขยันรายเดือน
• รางวัลการปฏิบัติงานนานปี
• เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มงคลสมรส, ครอบครัวมรณกรรม
• ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมและค่าโทรศัพท์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่กับ AIA
• ฝึกอบรมภายในเเละภายนอก
• ชุดยูนิฟอร์ม
• กิจกรรมสันทนาการ
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่

นายสมศักดิ์ นิยม 02-762-3000 ต่อ 1335,นายทนงศักดิ์ ยิ่งเจริญมาก 02-762-3000 ต่อ 1340

สำนักงานภาคตะวันออก
นายกฤตชัย สายทอง 038-930-888 ต่อ 1351
เกี่ยวกับบริษัท
Established in 1988, Sumipol Corporation Limited is Thailand's leading distributor of high-quality industrial machines and tools. With a focus on equipment used in machining, precision measurement, and automation, Sumipol provides all-round service, with the majority of products being Japan's leading brands. Sumipol's experienced sales team works together with the manufacturers' engineers to provide technical service and develop applications to maximize customers' productivity. Positioning of our offices near customers, in addition to advanced stock management of tens of thousands of items ensure prompt delivery.
Thirty years of dedicated, professional service has allowed us the privilege to be a trusted supplier to an extensive array of Thai customers, across a wide range of industries.


บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม
คุณภาพสูง ก่อตั้งเมื่อปี 2531 ให้บริการครอบคลุมด้านงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะงานวัดละเอียดด้านมิติในระบบควบคุมคุณภาพงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับใช้ในโรงงานพร้อมบริการหลังการขายครบวงจรสินค้าทั้งหมดล้วนเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลาย สุมิพลมีความพร้อมในด้านบุคลากรทั้งทีมงานขายที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับวิศวกรชาวญี่ปุ่นจากบริษัทผู้ผลิตร่วมให้บริการด้านเทคนิคและพัฒนาการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการผลิตแก่ลูกค้าผสานกับระบบการบริหารจัดการสต๊อคสินค้าหลายหมื่นรายการมีสำนักงานทั่วพื้นที่ใกล้เคียงลูกค้า สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในการทำงานอย่างมืออาชีพบริษัทได้รับความไววางใจจากลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตของไทยอย่างกว้างขวาง

เว็บไซต์    :    www.sumipol.com

 
ชื่อผู้ติดต่อ : pongsathorn@sumipol.com
ที่อยู่ : www.sumipol.com
โทรศัพท์ : 027623000 Ext.1348
โทรสาร : 0-2762-3030
โฮมเพจ : http://www.sumipol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด