หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขาย / วิศวกรขาย (รับด่วน 15 อัตรา)

Sales Representative / Sales Engineer
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ประเวศ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกขายตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ (ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต และปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักรกล CNC Cutting Tools และเครื่องมือวัดมิติในการควบคุมคุณภาพ (QC) หรือ มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 •  มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใช้ในการทำงาน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 15 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ประเวศ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกลไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เขียนแบบเครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ยานยนต์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาสี
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าโทรศัพท์
 • จัดสรรส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่น
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี
 • รางวัลการปฏิบัติงานนานปี
 • ลาบวช
 • สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
 • ห้องพยาบาล ห้องรับประทานอาหารและห้องพักผ่อนอ่านหนังสือ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวมรณกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Sumipol Corporation Co., Ltd. Thailand’s leading distributor of quality industrial tools, machines, and automation

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง ดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เครื่องมือวัดละเอียด และ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน ทั้งหมดล้วนเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลุกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตมากกว่า 10,000 ราย ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และแม่พิมพ์เป็นต้น บริษัทสุมิพลฯเป็นองค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข
บริษัท ทูลพลัส จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าเเละจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคที่มีรูปเเบบที่น่าสนใจเเละดีไซน์ที่สวยงามซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น Gift, Stationery, Beauty, Kitchen, Clean, Bath เเละอื่นๆอีกมากมาย 
ที่อยู่ : 284 On-Nut Road, Kwaeng Prawet, Khet Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2762-3000 ต่อ 1335,1340,0-3893-0888 ต่อ 4065
โทรสาร : 0-2762-3030
โฮมเพจ : http://www.sumipol.com