หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขาย

Sales
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขายงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Service) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท
3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และกำหนดเวลาส่งมอบ
5. หมั่นตรวจตรา หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง และสร้างตลาดลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการขายงานให้มากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขายขององค์กร
6. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการตลาดเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการขายให้ดีขึ้นในอนาคต
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป การตลาด การขาย การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 24 ปีขึ้นไป
- เพศ ชาย / หญิง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ
- สามารถขับขี่รถยนต์ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดี
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

บุคลิกภาพ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกน่าเชื่อถือ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบ รอบคอบ ช่างสังเกต
- ซื่อสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.topp.co.th,www.facebook.com//KimpaiThaiopp
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2678-1051-5 Ext. 584,589,760
ติดต่อ คุณอัครพร บรรจงศิลป์ หรือคุณวัลภา ศรีเบ้า

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอัครพร บรรจงศิลป์, คุณวัลภา ศรีเบ้า
ที่อยู่ : 1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1051-5 ต่อ 584,589
โทรสาร : 0-2678-1051-5 ต่อ 594
โฮมเพจ : http://www.topp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)