หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Warehouse Officer
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบและบันทึกการรับเข้า การจัด - จ่ายสินค้า การตรวจสอบการส่งมอบและสรุปรายการสินค้า
 2. ติดตามระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามเป้าหมาย
 3. จัดวางและจัดเก็บสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกระบวนการดูแลเก็บรักษาสินค้าให้ตรงตามมาตราฐานและกระบวนการที่กำหนดไว้
 4. ประสานงานในการยืม และการแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับหน่วยงานตามคำร้องขอ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-30
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้าเครื่องมือช่าง 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าในระบบคลังสินค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจอะไหล์, เครื่องมือช่าง
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และทนรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 18 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางรังสีรักษา เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องฝังแร่ เพื่อรักษามะเร็ง และอุปกรณ์ทางด้านรังสีรักษา จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากที่จะร่วมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น "ผู้นำด้าน Hi-Technology Business เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"
บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกฝนให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต ด้วยพันธกิจ
 • มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถขององค์กรและบุคลากร
 • เสริมสร้างองค์กรให้เป็น High Performance Organization ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ที่อยู่ : 888/111-113, 116, 117 Mahatun Plaza Bldg., 11th Floor, Phloenchit Rd.,Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
โทรศัพท์ : 0-2650-8681 ต่อ 401, 801-802
โทรสาร : 0-2650-8682
โฮมเพจ : http://www.pbi.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด