หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Warehouse Officer
บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมการรับเข้า และจ่ายออกของสินค้าตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ควบคุมการทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานและโกดังข้าว
- ควบคุมการทำงานตรวจรับ-เบิกจ่ายประจำวัน จัดทำเอกสารประจำวันรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมดูแลพนักงานขับรถโฟล์คลิฟตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ควบคุมดูแลการทำงานของหัวหน้ากะและพนักงานประจำวัน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความอดทนในการทำงานและรับผิดชอบในงานให้สำเร็จตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตสินค้าประเภทแป้งข้าวเหนียว และ แป้งข้าวเจ้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000, ISO 14001 ,HACCP , GMP , HALAL และ KOSHER 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชัยยันต์ กองขุนทด
ที่อยู่ : 89 หมู่ 3 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 086-4658811 , 044-756575
โทรสาร : 044-756585
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด