หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

Production Planner
บริษัท ไฮเทค เวฟส์ จำกัด
บรรจุภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

1.วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-เจรจาต่อรอง และควบคุมการดำเนินงาน เร่งรัดในทุกภาคส่วน ควบคุมคุณภาพของสินค้าจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของของบริษัทฯ

2. ติดตามงาน ตรวจรายละเอียดงาน ก่อนดำเนินการสั่งผลิต โดยประสานงานกับฝ่ายขาย-กราฟฟิค-ออกแบบผลิตภัณฑ์

3. ตรวจรายละเอียดงานอีกครั้งก่อนดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยประสานงานบัญชี-ฝ่ายผลิต และขนส่ง

4. สรุปและจัดทำรายงานการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งวิธีการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน

5. กรณีที่พบว่าสินค้าที่ส่งมอบมีปัญหา(คุณภาพ) ให้ร่วมประสานงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขป้องกันร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

6. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ ผจก. และ Supplier และ Report งานต่าง ๆ ทุกเดือน

7. วางแผน และจัดตารางงานขนล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้า งานเร่งด่วน และระยะทางในการขนส่ง

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง (อายุ 30-40 ปีบริบูรณ์)

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์การในการทำงานด้านวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3-5 ปี

4.มีทักษะการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

5.มีความทุ่มเทในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

6.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และมีความละเอียดรอบคอบสูง

7.*มีความรับผิดชอบสูง **ขยันและอดทน ***รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

8.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

9. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

10. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. ได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตำแหน่งงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอาหารและค่าเดินทาง 1500/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไฮเทค เวฟส์ จำกัด เป็นโรงงานส่วนขยายของบริษัท เอเซียแพค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำทางการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ มากว่า 30 ปี
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 999/111 หมู่ที่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-170-7441-2 ต่อ 203
โฮมเพจ : https://pickaboxpack.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไฮเทค เวฟส์ จำกัด