หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)

Quality Assurance
บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ควบคุม ดูแล ติดตาม ในทุกกระบวนการผลิต

2. มีความรู้ทางด้าน HACCP, GMP, GAP

3. ดูแลเอกสารด้านควบคุณภาพ Inspection/COA/Cer./Label

4. รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและดำเนินการแก้ปัญหา

5. สอบเทียบเครื่องมือวัด อุปกรณ์ต่างๆ ติดต่อหน่วยงานสอบเทียบภายนอก

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆในโรงงาน

7. จัดการรายงาน สรุปงานต่อผู้บริหารทุกเดือน

คุณสมบัติ

1. เพศ ช/ญ  อายุ  30-45  ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

3. มีประสบการณ์งานด้าน QA อย่างน้อย 1 ปี

4. มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและระบบงานคุณภาพ

5. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ/ประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีระเบียบวินัยสูง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการคุณภาพ
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
UNITED MUSHROOM CENTER CO.,LTD. ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรมเพาะเห็ดเข็มทอง ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2537 มานานมากกว่า 18 ปี 
ชื่อผู้ติดต่อ : อ้อยทิพย์ กันคำ
ที่อยู่ : 224 ม.14 ต. แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053848266#112
โฮมเพจ : http://www.unitedmushroom.com