หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO / เจ้าหน้าที่ ISO

Senior Systems Development (ISO)
บริษัท เลนโซ่วีล จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบและอนุมัติการใช้เอกสารต่าง ๆ ในระบบ ISO TS16949

• ดูแลแผนงานการดำเนินการตามระบบ ISO TS16949 ภายในองค์กรตามแผน

• ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

• เป็นแกนนำในการตรวจประเมินระบบทั้งจากภายในและภายนอก

• กำหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพโดยรวมของระบบการบริหารงาน

• ดำเนินการทบทวนการบริหาร โดยจะต้องมีนโยบายปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงานเมื่อพบว่า

มีการร้องเรียน หรือพบสิ่งผิดปกติภายในระบบ

• รับผิดชอบการประชุม การตรวจติดตามภายใน ทางเอกสารและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีการสอบถามข้อมูลตอบกลับและตรวจสอบการ

• กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินงานระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ

• ดูแลระบบการจัดการด้าน KPI ขององค์กร

• เป็นผู้ร่วมทีม ในกิจกรรม Management Review Committee ต่าง ๆ ในงานด้านระบบคุณภาพอี่น ๆ ในระบบ


คุณสมบัติ

• เพศชาย-หญิง อายุ 27 - 39 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานด้านระบบคุณภาพ ISO TS16949 อย่างน้อย 5 ปี

• มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบ KPI ในองค์กร

• ใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี

• มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ต่าง ๆ

• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

• ปฏิบัติงานประจำที่ บริษัท เลนโซ่ วีล นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว


อัตราเงินเดือน: 25,000 - 38,000 บาท




 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท
ประสบการณ์ : 5 - 12 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะ : การจัดการด้านคุณภาพ
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : จิตวิทยา
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน /ผู้ป่วยนอก/อุบัตเหตุ
2. เงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว
3.เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงานคลอดบุตร
4.ทุกการศึกษาบุตร
5. ตรวจร่างกายประจำปี

อื่นๆ
• สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เสาร์หยุดเสาร์ เว้นเสาร์
• โบนัสประจำปี
• Incentive รายไตรมาส
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี



เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทดำเนินกิจการด้านการ ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ล้อ alloy ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LENSO, Raiden และ LS ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน โดยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 กำลังขยายการผลิตและการตลาดจำนวนมาก 
ที่อยู่ : 90 Moo 5 Bangsamak, Bangpakong Chacheongsao 24180
โทรศัพท์ : 038-570-250-3 ext.105,038-571-700-702
โทรสาร : 038-570-254, 0-2337-0406-7, 038-571-698-99
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เลนโซ่วีล จำกัด