หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

Safety Officer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อขจัดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
 • ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการเกิดอันตรายพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • ประสานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีทักษะความรู้ด้าน ISO 45001 และ ISO 14001
 • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย 0-3 ปี 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • หยุดวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรวีร์
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4173
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
คีย์เวิร์ด : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน , ISO 45001 , ISO 14001 , ความปลอดภัยวิชาชีพ , Safety , อาชีวอนามัย , ความปลอดภัย , ชีวอนามัยและความปลอดภัย , ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ , อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย , Occupational Safety And Health , ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , จป. วิชาชีพ , จป. , Iso 14001:2004 , ความปลอดภัยการทำงาน , Iso 9001:2008 , Iso14001 , Safety And Environment , มาตรฐานสากล , ควบคุมคุณภาพ , ความปลอดภัยในการทำงาน , ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมระบบเอกสาร , มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม , Iso14001:2015 , อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , จป วิชาชีพ , อนามัยและความปลอดภัย , ฝ่ายประกันคุณภาพ