หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำที่กรุงเทพฯ)

Safety Officer
บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วิเคราะห์การประสบอันตรายของพนักงาน

3. จัดทำรายงานการประสบอันตราย

4. กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

5. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6. ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และตรวจประเมินตามแผน


คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4. มีความขยันขันแข็งเอาใจใส่ในงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สเตพไวส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มุ่งดำเนินกิจการธุรกิจ 20 ปี คือ งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัยและพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจำหน่ายเสาสัญญาณ โทรคมนาคม 
ที่อยู่ : 27/17 หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2403-3461-4
โทรสาร : 0-2403-3465
โฮมเพจ : http://www.stepwisegroup.com