หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

Safety Officer
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ติดตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ขึ้นทะเบียนกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมไปถึงการบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนของบริษัท
• วิเคราะห์กิจกรรมหรืองาน ที่พนักงานปฏิบัติเพื่อชี้บ่งอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ
• ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากงานหรือกิจกรรมที่ปฎิบัติโดยการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
• อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
• ดูแล และอบรมพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานคนอื่นทุกคนในแผนก

คุณสมบัติ
  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • แต่ต้องได้รับการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ชั่วโมง
  • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
  • การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ TIS18001 /ความรู้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีการบริการที่ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา เช่น ปูอัด ชิคูว่า เต้าหู้ปลา และอื่นๆ ส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี (PFP) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000,ฺBRC, ISO 14001, OHSAS18001, HAL-Q, HALAL,SMS, TLS 8001,HAS23000

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฐานิตย์ พรมทองบุญ
ที่อยู่ : 27/4 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-303999
โทรสาร : 074-303909
โฮมเพจ : http://www.pfp-pacific.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด