หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

Safety Officer
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (B.4)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• บริหารกำกับดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงานและ ควบคุม ติดตามงาน ตรวจสอบงานความปลอดภัยฯของโรงงานฯ ที่มีพนักงานเกิน 100 คน

• ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ

• กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยฯ

• จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง

• อายุ 23 ปี ขึ้นไป

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• มีใบรับรอง/ผ่านการฝึกอบรม จป.ระดับวิชาชีพ

• มีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพ, ลพบุรี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
A 60-year enterprise in power and infrastructure sectors, SINOHYDRO provides our clients with one-stop customer-tailored services from project consultancy, financing, survey, design and engineering to construction, fabrication, installation and operation.
SINOHYDRO has built up a dynamic network including regional divisions and offices in Asia, Africa, Oceania, South America and Europe, supervising our 113 overseas branches / representative offices in 84 countries. The network strengthens our capability in market development and project implementation. Further, it facilitates our localization process to best meet clients' needs.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณญวรท อิศราวุธกุล
ที่อยู่ : ท่าวุ้ง ลพบุรี
โทรศัพท์ : 092-6636-955
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (B.4)