หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

Safety Officer
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแล และดำเนินงานความปลอดภัย ให้เป็นไปตามระบบบริหารความปลอดภัย

เช่น การดำเนินการกับอุบัติเหตุ, การบริหารความเสี่ยง, การรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย

- จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัย


คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม)

- มีประสบการณ์ด้านงาน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- หากเคยผ่านงานด้านการก่อสร้างมา (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยพื้นฐาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้สามารถจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยได้

- สามารถทำงาน 6 วันได้ และทำงานล่วงเวลาได้

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ขยัน อดทน  และรับสภาวะกดดันได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีสิทธิลาป่วยได้ 30 วัน/ปี, ลากิจได้ 6 วัน/ปี และลาพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
  • ลาบวช
  • เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD ได้ (ตามเงื่อนไข)
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์อันยาวนาน มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และวิศวกรรมงานระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวและโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 3300/25-28 Phaholyothin Road, Chomphol, Chajujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-3456 ต่อ 1151
โทรสาร : 0-2937-3555
โฮมเพจ : http://www.arunchaiseri.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด