หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน

บริษัท วาวา แพค จำกัด
บรรจุภัณฑ์
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.คำนวณค่าแรงพนักงานรายเดือน และ Print Pay Slip

2.จัดทำ-คำนวณค่าล่วงเวลาพนักงานรายเดือนของบริษัท

3.ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สรุปรายงานการ ขาด ลา มาสาย และรายงานค่าล่วงเวลาพนักงานของทุกฝ่ายทราบ

4.สรุปพนักงานเข้าใหม่ และ พนักงาน ลาออกทุกเดือน

5.จัดทำรายงานอัตรากำลังที่มีประจำเดือน

6.ให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และดูแลประกาศต่างๆของบริษัทฯ

7.ประสานงานและประมวลผลการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานประจำไตรมาส

8.จัดทำค่าเป้าหมายการผลิตฝ่ายตัด,เย็บ,พิมพ์

9.จัดทำทะเบียนลูกจ้างให้ถูกต้องเเละตรวจสอบได้

10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

11.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ

12.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม,ระบบ GMP HACCP และ ISO14001

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 22ปี ขึ้นไป

3.การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรวต่อเวลา

5.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : การจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : บัญชีการเงิน
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ข้าว ฟรี(เช้า,กลางวัน,เย็น)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • รถรับ-ส่ง ฟรี
 • หอพักฟรี (พนักงานที่มาจากต่างจังหวัด)
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วาวาแพค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตกระสอบพลาสติกสาน กำลังขยายธุรกิจ จึงต้องการผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 085-479-8825,044-413-103
โทรสาร : 044-413-103
โฮมเพจ : http://www.vavaflex.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วาวา แพค จำกัด