หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส (อาหารเสริม)

Senior Sales Officer
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจและส่วนการตลาดในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขาย ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มปุ๋ย อาหารสัตว์ และวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งให้ความรู้และ แนะนำเทคนิคการขายใหม่ๆ
 • กำหนดพื้นที่การขาย ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงานขาย
 • ติดตามผลงานการขายโดยออกพบปะลูกค้าตามตารางนัดพร้อมร่วมกำหนดกิจกรรม และส่งเสริมการขายในพื้นที่รับผิดชอบให้กับพนักงานขาย
 • ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขา
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
 • ตรวจสอบรายงานการขายของพนักงานขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร/กลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจปุ๋ย สินค้าการเกษตรหรือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
 • มีทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Mircrosoft office(Word-Access-Outlook-Internet และ Power Point)ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี 
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีผู้ค้ำประกันการทำงาน 

  ติดต่อสอบถาม
  คุณศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ โทร. 02-078-5982
  สำนักทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ : สัตวแพทยศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย
ไทยเบฟ มีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2785-5555 ext 11
โทรสาร : -
โฮมเพจ : https://careers.thaibevgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)