หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรถยนต์ (หัวหน้าหน่วยอาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการ)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หัวหน้าหน่วยอาวุโสงานทะเบียน

1. ควบคุมทีมให้ทำงานได้ตามระเบียบปฏิบัติและ KPI ที่กำหนด

2. ให้ requirement เกี่ยวกับงาน เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการทำงานของทีมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. สรุปรายงานปฏิบัติงานของทีมที่เป็น Daily, Weekly และ Monthly

4. ติดตามงานจากผู้ดำเนินการภายนอก

5. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแผนกทะเบียน และนำเสนอปัญหาให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ

6. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ช่วยผู้จัดการงานทะเบียน

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทะเบียนรถยนต์

2. นำเสนอข้อคิดเห็นและปัญหาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในให้ดีขึ้น

3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแผนกทะเบียน และนำเสนอปัญหาให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ

4. ดูแลและควบคุมการให้บริการภายนอก (outsource) ในงานด้านทะเบียนรถยนต์

5. ตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายค่าบริการงานทะเบียนให้กับผู้ให้บริการภายนอก

6. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี (ในระดับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อาวุโส) 

3. มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมงานด้านงานทะเบียนรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี (ในระดับหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าหน่วยอาวุโส) 

4. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้

5. สามารถใช้ Ms Officeได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด แบรนด์อันดับ 1 ในใจ ที่น่าเชื่อถือที่สุด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภททั้ง รถมอเตอร์ไซต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก และสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง รวมถึงเรายังเป็นโบเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยทั้ง ประกันภัยรถยนต์ ผ่อน 0% 6 เดือนไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ประกันอุบัติเหตุ พ.ร.บ. และประกันมะเร็ง ที่มีสาขาให้บริการลูกค้ามากกว่า 750 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อ เรามุ่นมั่นให้บริการทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม โปรงใส และสะดวกรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงานทุกคน เราจึงเป็นชื่อแรกที่ลูกค้านึกถึง ไว้ใจ แนะนำ และบอกต่อมากที่สุด 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุวิมล สุบรรณพงษ์
ที่อยู่ : 428 Ari Hills 9th – 15th Floor, Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-792-1888 ต่อ 5017
โทรสาร : 0-2792-1879
โฮมเพจ : http://www.ngerntidlor.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด