หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

Senior Human Resource Development Officer
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี ตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
2.เป็นวิทยากรภายใน สำหรับหลักสูตรต่างๆที่องค์กรได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
3.ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน Soft Skills เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมกับ Competency ที่องค์กรกำหนด รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรให้กับหน่วยงานต่างๆ
4.ประสานงานจัดส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอกตามแผนการพัฒนาของส่วนงานต่างๆ

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยา,สาขาที่เกี่ยวข้องกับสาย HR

-เพศ : หญิง

-อายุ : 25-30 ปี

-มีประสบการณ์เป็นวิทยากร การออกแบบหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน Soft Skill

-ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่พอสื่อสารได้ เพื่อจัดทำ Proposal ในการนำเสนอหลักสูตร

*มีการเดินทางไปจัดฝึกอบรมต่างจังหวัดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง

* สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยา
เกี่ยวกับบริษัท
     บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ
ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ

Website
VDO Recruiting
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Personnel Management Department (Recruitment Team)
ที่อยู่ : Muang Thai - Phatra Complex Building, 3rd floor Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-area, Huai Khwang Area, Bangkok, 10310
โทรศัพท์ : 0-2646-0123
โทรสาร : 0-2621-4487
โฮมเพจ : http://www.easybuy.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)