หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

HRD
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนงานพัฒนาพนักงานตามเส้นทางสายอาชีพของพนักงานทั้งองค์กร

2.กำหนดรูปแบบและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะ เช่น กระบวนการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนทายาทตำแหน่งงานสำคัญ

3.การจัดการเกี่ยวกับการอบรมประจำปี เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ In-house Training และการอบรมต่างๆ ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill

4.การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคคลากร การสอบวัดระดับความสามารถ รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ : 30 – 35 ปี

3. ประสบการณ์ตรงด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี

4. มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สมรรถนะ

5. มีประสบการณ์วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6. มีความรู้ พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน

*มีการเดินทางไปจัดฝึกอบรมต่างจังหวัดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง

* สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
     บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ
ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ

Website
VDO Recruiting
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Personnel Management Department (Recruitment Team)
ที่อยู่ : Muang Thai - Phatra Complex Building, 3rd floor Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-area, Huai Khwang Area, Bangkok, 10310
โทรศัพท์ : 0-2646-0123
โทรสาร : 0-2621-4487
โฮมเพจ : http://www.easybuy.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)