หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (สถานที่ปฏิบัติงาน :โรงงานพระประแดง)

Officer-Sustainable Development
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงานและผลักดันการดำเนินงานตามระบบงานคุณภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสอดคล้องกับขั้นตอนฯ คู่มือคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 90001, OHSAS 14001, ISO 26000GRI Report, ISO 39000(RTS) ISO 17025 ISO 18001 และ CSR – DIW รวมทั้ง IMS
 • จัดทำและนำส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกโรงงาน
 • เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบงานของโรงงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สื่อสาร ระบบการบริหารจัดการที่โรงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนงาน


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา Environmental Engineering Environmental ,Science Industrial Engineering หรือ Occupational Health and Safety หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานพระประแดงได้
 • สามารปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ โดยรายได้ต่อปีสูงกว่า สี่หมื่นหกพันล้านบาท  โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค ทำให้สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถขนส่งยางมะตอยจำนวนกว่า 300 คัน การจัดการด้านการขนส่งที่เป็นเลิศนี้ทำให้ทิปโก้แอสฟัลท์เป็นผู้นำในตลาดในประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 7 ลำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศตลอดจนสำหรับการนำเข้ายางมะตอยสู่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ทิปโก้แอสฟัลท์ มีฐานโรงกลั่นยางมะตอยอยู่ที่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซียซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยชื่อ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26 เฮคเตอร์ ในเขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 25,000 บาร์เรลต่อวันหรือประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อปี เทียบเท่ากับปริมาณนํ้ามันดิบ 1.4 ล้านตันต่อปี ซึ่งสามารถผลิตยางมะตอยได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

จากฐานธุรกิจอันกว้างขวางในเอเชีย  ตลาดต่างประเทศของทิปโก้แอสฟัลท์ยังกว้างไกลไปถึงหมู่เกาะฟิจิ ออสเตรเลีย โอมาน และเมืองเทียนจิน ทางตอนเหนือของประเทศจีน จากการมีโรงงานผลิตยางมะตอยและสำนักงานสาขาในประเทศจีน มาเลเซีย และกัมพูชา เพื่อพร้อมรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของโอกาสทางธุรกิจ  ทิปโก้แอสฟัลท์จึงเปิดรับผู้บริหารและ/พนักงาน สำหรับการขยายทีมงานที่มีความสามารถสูงในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากร โรงงานพระประแดง
ที่อยู่ : บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ โรงงานพระประแดง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทราปราการ
โทรศัพท์ : 02-817-511-4 ต่อ 120,122
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)