หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานสนับสนุน ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (BSO) ประจำสาขาภาคเหนือตอนบน(จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.น่าน จ.พะเยา จ.แพร่ )

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
เชียงใหม่และภาคเหนือ
คุณสมบัติ
• อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
• เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
• หากมีประสบการณ์งานขาย สนับสนุนการขาย บริการ หรือเคยทำงานในบริษัทประกันชีวิต/สถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทนที่ได้รับ:

• เป็นพนักงานของบริษัท มีเงินเดือนประจำพร้อมผลตอบแทนพิเศษ
• สวัสดิการ เช่น ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันชีวิตฯ
• ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร
• ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
• สัมมนาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่เกิดจากการร่วมทุนของธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจระดับโลกด้านความคุ้มครองทางการเงินและบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย เราจึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเพื่อรองรับกับความเจริญเติบโตดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial Service Advisor) สำนักงานใหญ่


 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากร (ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร)
ที่อยู่ : 9, G Tower Grand Rama 9, Floor 21, 20-27, Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2030-9290, 081-170-0792
โทรสาร : 0-2030-9290
โฮมเพจ : http://www.krungthai-axa.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)